Home > Music Genre > Hip Hop Music > French Hip Hop & Rap > Track Summary >

Track Summary


NAN ZON NAN (DANS LA ZONE) - (by Family Senci)  Year: 2012
Family Senci Nan Zon Nan nouveau morceau de FAMILY SENCI et C-PROJECTS, This song is great to be in your catalogue, we carefully create it to amuse you, Rap Creole is our Genre and it’s perfect for your project with its originality and uniqueness, new sound new vibes and a new endorsement from you THANK YOU, Mixed Vocals, Hip Hop, French Hip Hop & Rap
Type Play Track Info Catalog ID Min:Sec Tempo & BPM Price Control
Edit Type: Variation (C-PROJECTS) - Hip Hop, French Hip Hop & Rap  
529248 4:38 Medium 122   
Edit Type: Full Track (C-PROJECTS) - Pop, French Pop  
531923 3:31 Medium 122   


Track Summary
Music Track Title: Nan Zon Nan (Dans La Zone)
Catalog ID: 529248  ISRC: US5UL1216131
Description: Nan Zon Nan nouveau morceau de FAMILY SENCI et C-PROJECTS, This song is great to be in your catalogue, we carefully create it to amuse you, Rap Creole is our Genre and it’s perfect for your project with its originality and uniqueness, new sound new vibes and a new endorsement from you THANK YOU

Social Media Link: https://www.audiosparx.com/sa/archive/Hip-Hop/French-Hip-Hop-Rap/Nan-Zon-Nan-Dans-La-Zone/529248

Lyrics
NAN ZON NAN
(DANS LA ZONE)
____________________
Intro:

annh!!!! mwen back...SQUADY ZINE Productions
Codio Sound Studio, FAMILY SENCI, still C-PROJECTS
annnnhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!! Yeaeeaaaahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nou pa jwe, nou pa jwe, nou pa jwe, nou pa jwe
Nou pa jwe, nou pa jwe, nou pa jew, nou pa jwe
_____________________

Parole (Verse1) ( INCONNU )

1)
pale de zon nan, gen de som blan
vin paret yo pa prann menm pou bros dan
ah! because man, gen plis boz man
majorite jeune lan se gwog man

ou konprann don, manman'm gen zan nan zon nan
bel istwa'l ka fe'm regret lontan nan yon seconde
pandan gen 2 privilej oui
gran papa'm pat gen tan pou'l rejwi

yo respect m'tre ******** **********tankou se solar a Paris
se la ap konveti pou prix e le yo ba'w y'ap fe'm domi
pandan'w nan duel machin yo bo lanme
nan zon nan pitit mwen kale, se la menm tou gen anpil lot k'ale

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Choral ( Hook) RAY-G MAFIA
__________________________

Nan Zon Nan
toujou gen guere antr zon ak zon
Nan Zon Nan
se swa ou tof, ou bien ou babylon

Nan Zon Nan
neg la vil pa vle we neg nan morn
Nan Zon Nan
krim lan wo pase yon poto pilon

Paske nan zon nan annnnhhhh!!!
Moun pa jwe eeeehhhhhhhh!!!!!!!!!
Moun pa jwe, Moun pa jwe, Moun pa jwe, Moun pa jwe
____________________________

Parole ( Verse2) MOVIE STAR

2)

imagine that, si ou pat konnen bann *******
gen kriminel ki ret ate ki la depi nan vant ki pa jan nan griyen dan
60% fanm yo bel tankou se plim sou ko pan, men konpoteman yo pa bon
pou yon neg antre nan kay, pran pitit ni manman

dans la meme maison

Fanm ak fanm, Gason ak gason, korupsyon nan zon nan
nou te pedi anpil moun ki te Gran le tranbleman an
men Grace a Dieu gen yon som nan nou ki reste vivan

Parole ( Verse 3 ) NEG KREYOL

3)

se mwen ki nan zon nan, si'm di'w fo'w ta kwe
chak jou mwen la, (****) se la m'ap tann pou'm we
yon neg gros pou yon blode
lapolis te plane zam li nan men ganste pou'l jwe poke

pou'w gen yon biznis legliz, fok (ko**) ou ta kole ak paste

ou we gras pe ************************************************
le'l ap fimen nan bib ak sigaret *****************************
la vi'l pase ak viktwa
****************************************************************

nan zon nan yo tue yon papa gangste, paske li konn di
le'l vle li al laba
Neg Kreyol ******************m'se yon ekzanp KAFOUFEY CITY yeah!!!!
Choral ( Hook) RAY-G MAFIA
__________________________

Nan Zon Nan
toujou gen guere antr zon ak zon
Nan Zon Nan
se swa ou tof, ou bien ou babylon

Nan Zon Nan
neg la vil pa vle we neg nan morn
Nan Zon Nan
krim lan wo pase yon poto pilon

Paske nan zon nan annnnhhhh!!!
Moun pa jwe eeeehhhhhhhh!!!!!!!!!
Moun pa jwe, Moun pa jwe, Moun pa jwe, Moun pa jwe
____________________________

Parole ( Verse 4) RAY-G MAFIA

4)

Nan Zon nan ***** se la'm grandi *****tou dabor fo'm 'viv ak bandi,
menm le neg ak bay blag ki dan di, gen sa k'fizye lot pou dan ri

se la poud bal pa gaspiye, poutan se kote moun plis priye
twop korupsyon ki fe'n ********* denie priye monte gras pas desann anko

*****machan aleken, ap fe moun manje vyann chien
neg ap bay pinga seren, oh bon Dieu, pinga se mwen

machin polis tounen otel, elev lekol al nan makrel
ici gen neg ki pran grenn pou gra, gen neg ki souse'l tou
________________________________

Parole ( Verse 5) DOG BOY-C

5)

Nan zon nan gen anpil zon, men se Kafoufey ki pi gwo zon
chak moun ap regle zafe pa yo, sa pa inpeche gen ki ****
gen moun ki pran doub scene, sa'm di'w la se pa film
nan zon nan gen anpil krim, sa'm ap d'w la se pa dream

Fanm pran fanm neg, gen neg pran neg fanm
fanm tronpe neg, domi nan menm chanm
papa fe pitit ak pitit, san'l pa care si'l pran *****
nan zon nan tout blode sou pas, tout nana sou bwas
e si ou se yon snich, w'ap fout kadav sou plas.
____________________________________


Choral ( Hook) RAY-G MAFIA
__________________________

Nan Zon Nan
toujou gen guere antr zon ak zon
Nan Zon Nan
se swa ou tof, ou bien ou babylon

Nan Zon Nan
neg la vil pa vle we neg nan morn
Nan Zon Nan
krim lan wo pase yon poto pilon

Paske nan zon nan annnnhhhh!!!
Moun pa jwe eeeehhhhhhhh!!!!!!!!!
Moun pa jwe, Moun pa jwe, Moun pa jwe, Moun pa jwe
___________________________

Outro SQUADY ZINE

annnnhhh malgre n'ale, nou tounen
nou semante, pou nou pa janm derespekte *****
se la, li la..nan zon nan!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________
Back to Top

Nan Zon Nan (Dans La Zone)


royalty-free songs,
music licensing,
royalty free music library,
royalty free sounds,
royalty-free stock music,
buyout music,
music clips,
stock music loops,
royalty free background music,
royalty-free song,
film music,
background music,
websites music,
music for tv,
independent music,
royalty free music download,
royalty free audio,
stock music tracks,
cheap production music,
royalty-free music,
Nan Zon Nan (Dans La Zone)
Back to Top

Nan Zon Nan (Dans La Zone)


royalty-free songs,
music licensing,
royalty free music library,
royalty free sounds,
royalty-free stock music,
buyout music,
music clips,
stock music loops,
royalty free background music,
royalty-free song,
film music,
background music,
websites music,
music for tv,
independent music,
royalty free music download,
royalty free audio,
stock music tracks,
cheap production music,
royalty-free music,
Nan Zon Nan (Dans La Zone)